Osnove homeopatije

Homeopatija temelji na naslednjih načelih:

načelo podobnosti
 ali Similia similibus curentur (podobno se lahko zdravi s podobnim): temelji na Hahnemannovem spoznanju, da snov, ki pri zdravem človeku povzroči pojav določenih simptomov, lahko zdravi bolnika, ki ima enake simptome, kot so se pojavili pri zdravem prostovoljcu (npr. s kininom, ki pri zdravem človeku povzroči simptome, značilne za malarijo, lahko zdravimo bolnika, ki je zbolel za to boleznijo)

načelo individualnosti: zdravnik homeopat predpiše zdravilo na podlagi bolnikovih individualnih simptomov, ne pa na podlagi posplošene diagnoze

načelo potenciranja: homeopatska zdravila se pripravi tako, da se jih redči in pretresa; na vsaki stopnji redčenja postajajo zaradi pretresanja močnejša ("potentnejša"). Hahnemann je bil namreč zaradi stranskih učinkov svojih koncentriranih zdravil nezadovoljen, zato je preizkušal uporabo vedno večjih razredčin. Ugotovil je, da te ne delujejo več. Ko pa je na vsaki stopnji razredčevanja raztopino močno pretresal, je opazil, da se zdravilni učinek z redčenjem ni zmanjšal, ampak celo zvečal, ob tem pa izgubljal toksične stranske učinke, kar je idealna kombinacija. To je pripisal tresenju raztopine. Postopek je imenoval potenciranje (tresenje daje raztopini moč ali potenco).

© 2022, Homeopatski center Krevel
Izdelava spletnih strani: Sloway spletne rešitve